potlood; TekenMeester.nl Hennie Witkamp Home
Tijdens de cursus wil ik mij laten leiden door wat de groep wil. Als aquarellen de voorkeur heeft, dan wordt dat het. Maar eigenlijk kunnen alle technieken aan bod komen. Het is mijn bedoeling iedere les te beginnen met een klein stukje kunstgeschiedenis, niets hoogdravends, maar meer leuk om te weten. De materialen varieren uiteraard met de gekozen techniek. Wel is het handig de volgende materialen al in huis te halen/hebben: * enkele penselen, van verschillende grootte; * enkele kwasten, van verschillende grootte; * een set potloden van verschillende hardheid * aquarelblok(je); * schetsboek van een redelijk formaat; * aquarelverf; De materialen zijn vaak voordelig aan te schaffen bij de Action. Dit is niet de hoogste kwaliteit, maar voor het oefenen goed genoeg! Mocht het gedurende de cursus nodig zijn meer materialen aan te schaffen, dan kan ik dat wellicht ook centraal doen. De ruimte waarin wij werken: